Keel is een project dat bestaat uit een serie in het Bildts vertaalde liedjes van de in 2013 overleden muzikant JJ Cale.

Het is ontstaan naar aanleiding van een JJ Cale Tribute concert, waarvoor ik een aantal JJ Cale liedjes heb vertolkt in het Bildts. Deze liedjes hebben daardoor een heel eigen karakter gekregen, met name door het Bildts natuurlijk, maar ook door de eigen muzikale inbreng.

Eén van deze nummers trok in 2015 zelfs de aandacht van de erven van JJ Cale en mijn uitvoering van ‘Cary On’ (in het Bildts ‘Kop d’r foor’) mocht een plaats krijgen op de facebook pagina van JJ Cale.