J.J. de Vries met Cale in ’t Bildts bij J.J. Cale tribute

7 Maart a.s. J.J. Cale tribute in de Aerden plaats. Met heel feul mezykanten út ’t Bildt en omstreken die’t nummers fan J.J. Cale fertolke. Ik doen ok met en hef een stik as wat nummers oversetten in ’t Bildts.

Dinsdegaven 17 febr. kinne jim al een antal fan dusse nummers hore in ’t programma Froske Pôle bij Gurbe Douwstra op Omrop Fryslân

Poster JJ Cale_3mm afloop