Ik ben een muzikant/liedjesschrijver uit Oude Bildtzijl een plaatsje in het noorden van Friesland in de gemeente Het Bildt.
Ik schrijf mijn eigen muziek en zing liedjes in de Bildtse taal/dialect.

De Bildtse taal is een mengtaal die is ontstaan doordat in 1505, voor de inpoldering van het gebied, mensen uit Zuid-Holland werden aangetrokken. Dit oud Hollands heeft zich vermengd met het Fries waardoor een eigen taal/dialect is ontstaan.
Kijk voor uitgebreidere informatie over de Bildtse geschiedenis op:
http://www.dankert.nl/frame_nl.html

Mijn liedjes zijn voornamelijk zielenroerselen over het lief en leed van mijzelf en dat van anderen.
Soms op waarheid gebaseerd en soms fictief.

Verder speel ik al zo’n 25 jaar bij de band de Feetwarmers.
Ook bij de Feetwarmers schrijven we de meeste nummers zelf en ook hier zingen we de meeste liedjes in de Bildtse taal.
Zie voor meer informatie:
http://www.feetwarmers.nl

Sinds 2008 speel ik zo nu en dan met het gezelschap Gurbe en Freonen.
Samen met troubadour Gurbe Douwstra, Gerbrich van Dekken, Johanna Hamstra en Wander van Duin spelen we repertoire in zowel Fries als Bildts.
Zie voor meer informatie:
http://www.gurbedouwstra.nl
http://www.gerbrichvandekken.nl
http://www.wandervanduin.nl