Geplaatst door op 14 feb, 2014 in Jan (Solo) |

Date/Time
Date(s) - 14 feb 2014
20:30 - 22:30

Location
Kerky Boer

Category(ies)


Bildts fersyprogramma

Onder ’t mom fan de Bildtse fersyskrivers bringe Hein Jaap en Jan ’n programma fan Bildts lietsys.
Een gesellige aven ’e prachtige Mariakerk fan Boer

Wij speule ons aigen repertoire, maar wy doen ok ’n antal dingen gesaamlik.